Dla kandydatów - IS  

   

Formularz logowania  

   

Informatyka Stosowana

Charakterystyka studiów:

Są to studia podyplomowe doskonalące dla osób posiadających podstawową wiedzę i umiejętności informatyczne, zainteresowanych wykorzystaniem zaawansowanych funkcji systemów komputerowych, np. do projektowania inżynierskiego, przetwarzania dużych zbiorów liczbowych z wykorzystaniem metod statystycznych, tworzenia i przetwarzania plików dźwiękowych i graficznych oraz własnych aplikacji internetowych, wreszcie do projektowania i pisania programów komputerowych. Dużą wagę przywiązuje się do aktywnych form kształcenia – stąd ponad 70% zajęć dydaktycznych stanowią ćwiczenia laboratoryjne i warsztaty. Uczestnicy studiów podyplomowych korzystają z bogatej bazy dydaktycznej Wydziału: laboratoriów, biblioteki oraz konsultacji specjalistów.

Program studiów:

 • Systemy operacyjne              
 • Wprowadzenie do programowania                     
 • Podstawy poprogramowania obiektowego
 • Aplikacje internetowe
 • Bazy danych
 • Zawansowane funkcje pakietów biurowych
 • Grafika wektorowa
 • Animacja komputerowa
 • Systemy CAD-CAM
 • Programowanie grafiki 2D i 3D
 • Sieci komputerowe          
 • Programowanie w JAVA
 • Podstawy projektowania systemów komputerowych     
 • Eksploracja danych / STATISTICA                   
 • Projekt dyplomowy          

Sylwetka absolwenta:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe oraz podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. Absolwenci studiów potrafią: skonfigurować i zdiagnozować system komputerowy, administrować i zabezpieczać zasoby lokalnej sieci komputerowej, tworzyć aplikacje internetowe z wykorzystaniem baz danych i dynamicznie generowanych stron WWW, stosować narzędzia informatyczne do wizualizacji wyników obliczeń oraz do przetwarzania grafiki i dźwięku, wykorzystać programy CAD i SolidWorks w projektowaniu inżynierskim oraz arkusz kalkulacyjny i program Statistica do statystycznego opracowania danych. Posiadają podstawową wiedzę z zakresu projektowania systemów, programowania obiektowego oraz inżynierii wiedzy. Poznają możliwości programistyczne technologii Java

Czas trwania:

2 semestry (od X 2018 r. do IX 2019 r.)

 

Opłaty:

4900za 2 semestry
Istnieje możliwość wpłaty dwóch rat po 2450 zł

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się w soboty (9.00-19.00) i niedziele (9.00-16.00) – dwa razy w miesiącu. Uczestnicy przygotowujący pracę dyplomową mają możliwość korzystania z laboratoriów i pomocy opiekuna naukowego do końca czerwca 2019 r. Rozdanie dyplomów ukończenia studiów planowane jest w październiku 2019 r.

   
© Studia Podyplomowe | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2014