Formularz logowania  

   

PODANIE

Studia podyplomowe "Informatyka Stosowana"

Rok akademicki 2017/2018

Treść podania

Zwracam się z prośbą o przyjęcie na dwusemestralne Studia Podyplomowe z zakresu "Informatyki Stosowanej" w roku akademickim 2017/2018.

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Akademii Górniczo - Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (załącznik do Uchwały senatu nr 2/2012).

   
© Studia Podyplomowe | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2014