Formularz logowania  

   

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

Studia podyplomowe "Informatyka Stosowana"

Rok akademicki 2017/2018

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w podaniu dla potrzeb procesu kształcenia na studiach podyplomowych w AGH, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

   
© Studia Podyplomowe | Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej | 2014